01 | Konzultace

Je základní službou, kterou vám mohu nabídnout. Může být jednorázová, pravidelná, osobní, na dálku… Můžeme zkonzultovat váš budoucí záměr, nebo se potkat přímo na stavbě a řešit již rozestavěnou realizaci.
Zastupuji technický dozor nebo jsem v pozici architekta a designera.

02 | Návrh

Sdělíte mi vaše přání, potřeby a očekávání. Domluvíme se na zadání projektu, postupu a obsahu návrhu. Důležitý je rozsah práce. Zda se jedná o architektonickou studii a koncepční řešení celého bytu, přecházející třeba až do realizace. Nebo jen dílčí část jako je návrh nábytku, návrh nové kuchyně, rekonstrukce terasy, výběr zařizovacích předmětů do koupelny, materiálové a barevné řešení, zvolení povrchů nebo cokoli jiného s čím já vám mohu pomoci.

03 | Projekt

V architektuře a stavebnictví jsou při realizaci potřeba různé projekty. Někdy stačí projekt pro vás a pro mě, abychom si vzájemně rozuměli a přenesli myšlenku na papír. Takové řešení pak můžeme delegovat stavbě, a naše myšlenky se přenáší v realitu. To mohou být jednoduché plánky, barevné nákresy, črty v ruce, pohledy, vizualizace.

Někdy je ale potřeba i projekt oficiální. Jedná se například o ohlášení stavby, stavební povolení, dokumenty pro úřady, žádosti na památkáře, stavební odbor, odbor dopravy, magistrát, projekt pro statika nebo koordinační výkres rozvodů elektřiny a instalací.

04 | Inženýring

Tento pojem znamená vyřizování agendy nezbytné k realizaci stavby. Můžeme si pod tím představit vyřizování ohlášení stavby a stavebního povolení, repase oken nebo opravu fasády domu, záborů pro automix či kontejner na suť, pořízení dokumentace ze stavebního archivu, zastoupení při jednání se správními nebo dotčenými orgány.

05 | Realizace

Tato část je časově nejnáročnější. Pomohu vám udržet navržený koncept, Právě uhlídání mnoha malých detailů zaručí správný výsledek. Přítomnost architekta při realizaci je nezaměnitelná a opravdu znatelná. Dílo je pak krásné a funkční. Mohu být pouze v pozici vašeho stavebního dozoru, nebo vám pomoct celou stavbu zrealizovat. V rámci stavby pro vás mohu sestavit celý tým potřebný k realizaci díla, nebo váš kontakt předat osvědčeným kolegům.